Search page

Search:

People list

gender-F Jażdżewska, Anna (b.1824; d.1857)

gender-M Zajączek, Adolf (b.1808; d.1869)

gender-M Zajączek, generis masculini (b.1868; d.1868)

gender-F Zajączek, Helena (b.1873)

gender-M Zajączek, Józef (b.1861; d.1861)

gender-F Zajączek, Stanisława (b.1864)


Notes

gender-F Jażdżewska, Anna (b.1824; d.1857)

... syg.13, chrzest 1 aug., chrzestni: Wojciech Dzieciuchowicz, Katarzyna Zbierska Akt zg. 99/1857 AP, Iwno, "Anna Zajączek 39 lat, uxor Adolfi Zajączekcauponis, córka ferrifaber Simon Jażdżewski, Marianna P...

gender-F Koperska, Agnieszka (b.1832; d.1904)

caupo de Iwno - 1864 vidua de Iwno - 1873 wittwe - księgi meldunkowe M.Poznania W 1876 (20 sty) wyprowadziła się z Kostrzyna do Poznania...

gender-M Sipiński, Wacław (b.1853; d.1917)

... Tochter des verstorbenen Fleischer Adolph Zajączek und verstorbenen Ehefrau Anna geb Jażdżewska zu Iwno; 3) Schuhmacher Ludwik Szymański, 32 Jahre, zu pudewitz; 4) Julian Lawicz?... Schmied, 31 Jahre, zu...

gender-M Stroiński, Wojciech (b.1847)

1870 invenis latrifaber de Iwno, 23 lata...

gender-M Zajączek, Adolf (b.1808; d.1869)

Akt zgonu: 5/1869 Iwno, (pogrzeb 10.02.1869, lat 59, caupo, typhus, Agnes Zajączek uxor defunctli declaravit, komentarz: "Reliquit uxoremAgnetem de Koperskich et 6 liberorum: Andream 24, Bronisławam 20, C...

gender-M Zajączek, Andrzej (b.1845; d.1876)

...chrzestni: Andrzej Zajączek, nauczyciel zTargowej Górki i Antonina Wróblewska z Kostrzyna lignar de Iwno- 1872 lignifaber (cieśla) - 1873 zmarł przed 1876 rokiem...

gender-F Zajączek, Antonina (b.1853)

...1853 chrzest 24.01.1853, chrzestni: Walentyn Jażdżewski, juvenes, Maryanna Zajączek 1873 - virgo de Iwno, chrzestna akt ślubu kościelnego 59/1882 Poznań, par. Św.Wojciecha z cieślą Antonim Guzińskim w 187...

gender-M Zajączek, generis masculini (b.1868; d.1868)

generis masculini 1868 10/1868 Iwno...

gender-F Zajączek, Helena (b.1873)

akt ur, Iwno 10/1873, chrzestni Franciszek Guenther praeceptor, Antonina Zajączek virgo de Iwno Do Poznania przybyła z Dusznik w 1891, mieszkała na Jerzycach 12 u Kozłowskiego (pewnie ojczyma), 18.12.1891...

gender-F Zajączek, Katarzyna (b.1850; d.1922)

...u, nr 56: zgon nastąpił o godzinie 18:45 po południu, słabość serca Akt ślubu (I) 3/1872 - virgo de Iwno...

gender-F Zajączek, Stanisława (b.1864)

Akt ur. Iwno, 21/1864, chrzestni Andrzej Brzezinski, piscator de Iwno,Magdalena Jażdżewska civisa de Kostrzyn mieszkała w Poznaniu, wymieniona w księgach meldunkowych m.Poznania...

Vital records

Births

Book#/yearDatePlaceBapt.NameFatherMotherSexCnf.GodfatherGodmotherComment
/ Iwno / 1864 Iwno Wiktoria Cecylia Marianna Gunther Franciszek Guenther, praeceptor scholae Wiktoria Załuska Adolf Zajączek, caupo de Iwno Karolina Frukoska
/ Iwno 21 / 1864 10 apr Iwno Stanisława Zajączek Adolf Zajączek, caupo Agnieszka Koperska Andrzej Brzeziński, piscator de Iwno Magdalena Jażdżewska civisa de Kostrzyn
/ Iwno 23 / 1864 Chorzołki Jezeski Agnieszka Zajączek, caupo de Iwno
/ Iwno 25 / 1864 Chorzołki Agnieszka Zajączek, caupo de Iwno
/ Iwno 37 / 1864 Iwno Agnieszka Zajączek, caupo de Iwno
/ Iwno 10 / 1873 13 apr Iwno Helena Zajączek Andrzej Zajączek, lignifaber Pelagia Buszke Franciszek Gunther, praeceptor Antonina Zajączek, virgo de Iwno
/ Iwno 11 / 1873 Iwno Agnieszka Zajączek, vidua de Iwno
AP / Kostrzyn USC 171 / 1894 4 aug, h.4 Iwno Jan Jakubowski Józef Jakubowski Magdalena Klonowska
AP / Kostrzyn USC 289 / 1895 20 nov Iwno Józef Jakubowski Józef Jakubowski, fornal Magdalena Kłonowska

Marriages

BookKsięga#/yearDatePlaceGroomAgeStatusFatherMotherBrideAgeStatusFatherMotherTestesComment
AP / Kostrzyn USC (5) 6 / 1875 2 feb Andreas Kozłowski 27 ur. Gościerzyna, zam w Iwnie Piotr Kozłowski katarzyna Chamral Pelagia Zajączek geb. Buschke 22 wdowa, zam. Iwno, ur. Jerzyce Józef Buschke Wiktoria Grodziecka
AP / USC Kostrzyn (47) 75 / 1889 oct Kostrzyn Tomasz Lemiesz zam Iwno Maria Jakubowska zam Iwno, ur.Kostrzyn Antoni Jakubowski Maria geb.Biskupska

Deaths

Book#/yearDatePlaceNameAgeStatusFatherMotherReasonInformedComment
AP / Iwno 99 / 1857 4 oct Iwno Anna Zajączek 39 uxor Adolfi Zajączek cauponis Szymon Jażdżewski, ferrifaber Marianna Pyzdrowska partus Adolf Zajączek, mąż
AP / Iwno 10 / 1868 23 sept Iwno generis masculini Zajączek infans Adolf Zajączek, caupo Agnieszka Koperska ignotus pater
AP / Iwno 5 / 1969 8 feb 7 mane Iwno Adolf Zajączek 59 caupo typhus Agnes Zajączek uxor defuncti 10 feb pogrzeb, dopisek: 'Reliquit uxorem Agnetem de Koperskich et 6 liberorum: Andream 24, Bronisłavam 20, Catharinam 18, Antoninam 17, Josepham 14, Stanisławam 4 annorum'
AP / Iwno / ok. 1861 20 mar Iwno Józef Zajączek 12 dni Adolf Zajączek, caupo Agnieszka Koperska ignotus pater
Search: