Statystyki

Osoby

Sumaryczna liczba osób

Urodzenia według stulecia

  • XVII wiek - 3
  • XVIII wiek - 165
  • XIX wiek - 574
  • XX wiek - 208
  • XXI wiek - 14

Zgony według stulecia

  • XVIII Wiek - 38
  • XIX Wiek - 178
  • XX Wiek - 168
  • XXI Wiek - 13

Nazwiska

Miejscowości

Oraz: