Wyszukiwanie

Szukaj:

Lista osób

gender-F Wilkowska, Anastazja (*1776; +1880)

gender-F Wilkowska, Anna

gender-F Wilkowska, Domicella (*1785)

gender-F Wilkowska, Katarzyna (*1781)

gender-F Wilkowska, Magdalena (*1782; +1855)

gender-F Wilkowska, Marianna

gender-F Wilkowska, Małgorzata

gender-F Wilkowska, Regina

gender-F Wilkowska, Zofia (*1780)

gender-M Wilkowski, Augustyn (*1794; +1796)

gender-M Wilkowski, Jan (*1778; +1835)

gender-M Wilkowski, Maciej (Mathiasz) (*1730)

gender-M Wilkowski, Michał (*1758; +1803)

gender-M Wilkowski, Tomasz (*1700; +1770)

gender-M Wilkowski, Wawrzyniec (*1744; +1794)

gender-M Wilkowski, Wojciech (*1789; +1800)


Notatki

gender-M Twardowski, Wojciech (*1782)

7 lutego 1803 roku - ślub famatum Adalbertii Twardowicz juvenem annorum 22 et Magdalenam Wilkowska virginem annorum 19. Świadkami byli Mathia Pyzdroski i Chrystophor Kamiński z Kostrzyna...

gender-M Wilkowski, Maciej (Mathiasz) (*1730)

... Akta miasta Kostrzyn, , mkr 151 1422, ks. wójtowska i ławnicza 1749-1758 Obductio Honesti Mathiae Wilkowski Filii Thomae Wilkowski Patris Figuli Civis Costrzynens Actum Feria Secunda ante Festum Sancti Mart...

gender-M Wilkowski, Tomasz (*1700; +1770)

...wie będączy, Bracia y siostry sobie rodzone pozostałe po Ś.P. Sławetnech Panow Tomasza y Katarzynie Wilkowskiech Małżonkow miesczanów kostrzynskiech, ktorzy dobrowolnie y zgodnie miedzy sami sobą domostwo z g...

gender-F z Tobiaszów?, Katarzyna

{geni:about_me} W księgach miejskich Kostrzyna istnieje zapis "Katarzyna Wilkowska z Tobiaszów". Faktem jest, że na początku XVIII wieku w Kostrzynie żył młynarz Tobiasz i to być może jego córką albo wnuczką ...

Szukaj: